C I N N A M O N D + S A L A _ A R Q U I T E C T E S

 

  EDIFICIS D´OFICINES

 

 

 • Dentaid
  1992
 • Sabadell
  1994
 • WTC
  2003
 • Diagonal 477
  2004
 • WTC
  2007
 • Pallars 99
  2010
 • Selva de Mar
  2010

SEU CENTRAL DENTAID AL PARC TECNOLÓGIC DEL VALLÉS

Dentaid2 Dentaid1
fase: construït 1990-92
localització: sabadell
promotor: DENTAID
superfície: 4.500 m2
ES TRACTA DEL PROJECTE D’EDIFICI DE MAGATZEM, OFICINES I PRODUCCIÓ PER L’EMPRESA  DENTAID EN EL PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÈS , A  CERDANYOLA. L’EDIFICI ES PLANTEJA COM UN VOLUM PRISMÀTIC PUR I CONTUNDENT AMB UN TRACTAMENT DE LA FAÇANA EN VIDRE I ALUMINI, DESTACANT LA SEVA AUTONOMIA EN UN ENTORN PREEXISTENT AMB POQUES REFERENCIES VÀLIDES.

COMPLEX COMERCIAL I D´OFICINES AL EIX MACIÁ DE SABADELL

 • 1
 • 2
 • 3

 

Eix1

Eix3 Eix2
Eix4
fase: construït 1990-94
localització: mollet del vallés, bcn
promotor: necso inmo, mc2,sabadell grup assegurador
superfície: 85.000 m2

EL PROJECTE CONSISTEIX EN LA CREACIÓ D’UN COMPLEX TERCIARI A L’EIX MACIÀ DE SABADELL , EN FRONT DEL PARC CATALUNYA..EL COMPLEX EL COMPOSEN TRES EDIFICIS: DE 8,  10  I 18 ALÇADES, SOBRE UNA BASE COMÚ DE QUATRE PLANTES DE SOTERRANI.
L’ÚS MAJORITARI ÉS EL D’OFICINES .EL CONJUNT TAMBÉ  INCLOU UN CENTRE COMERCIAL DE 9.000 M2 I QUATRE PLANTES D’ALÇADA. LA UTILITZACIÓ D’UNA FAÇANA DE MUR CORTINA DE SILICONA ESTRUCTURAL PERMET  AMAGAR LES CARPINTERIES I FA PERDRE L’ESCALA I EL DETALL DE L’EDIFICACIÓ,  ACCENTUANT EL JOC DELS GRANS VOLUMS DELS EDIFICIS AMB LA LLUM I ELS SEUS REFLEXES.

EDIFICI D´OFICINES B-1 AL WORLD TRADE CENTER ALMEDA PARK

WTC1 fase: construït 2001-03
localització: cornellá de llobregat,bcn
promotor: world trade center bcn
superfície: 9.200 m2

ELS EDIFICIS S'EMPLAÇEN A LES PARCEL·LES  B1 I B2 DEL PARC TECNOLÒGICALMEDA PARK A CORNELLÀ DE LLOBREGAT, AMB UN FRONT A L'AVINGUDA TIRSO DE MOLINA,I AMB LES FAÇANES PRINCIPALS ORIENTADES A LA PLAÇA DE LA PAU , UN ESPAI ENJARDINAT. ES TRACTA D'EDIFICIS DEDICATS A OFICINES DE LLOGUER, DINS D'UN CONJUNT DE 8 ILLES A L'ENTORN D'UN ESPAI CENTRAL , ILLES QUE COMPARTEIXEN VOLUMETRIES SIMILARS  I QUE CONSTITUEIXEN UN PETIT BARRI TERCIARI, EL PLANEJAMENT DEL CUAL TAMBÉ ES UN PROJECTE DEL NOSTRE DESPATX. ELS DOS EDIFICIS COMPARTEIXEN CONCEPTE I FAÇANA: VOLUM CLARS , BLANCS I "PURS" , MES COMPLEXE A L'EDIFICI B1 , QUE CONFORMA EL PÒRTIC D'ACCÉS PRINCIPAL AL CONJUNT.

REMODELACIÓ DE LA FAÇANA DE L´EDIFICI D´OFICINES EN AVD. DIAGONAL 477
 • 1
 • 2
TB1 TB2
TB4 TB3
fase: construït 2002-04
localització: barcelona
promotor: comunitat propietaris torre barcelona
superfície: 9.816 m2

L’OBJECTIU DE L’ENCÀRREC ERA CANVIAR LA FAÇANA  D’UN EDIFICI D’OFICINES DE 22 PLANTES, CONSTRUÏT L’ANY 1964,  A L’AVINGUDA DIAGONAL DE BARCELONA. EL CLIENT, UNA COMUNITAT DE PROPIETARIS, AMB LA DIFICULTAT QUE AIXÒ COMPORTA. LA FINALITAT ERA ADAPTAR L’EDIFICI A LA NORMATIVA CONTRA-INCENDIS  ACTUAL, PERMETRE LA COL.LOCACIÓ DE LES MÀQUINES D’AIRE CONDICIONAT A CADA UNA DE LES PLANTES I MILLORAR LA SEVA APARENÇA, TOT AIXÒ, ES TENIA QUE FER SENSE ATURAR EN CAP MOMENT L’ACTIVITAT DE L’EDIFICI, SEU D’UN IMPORTANT GRUP DE COMUNICACIÓ ( UNA TELEVISIÓ, DUES RÀDIOS, UN DIARI  A L’EDIFICI) I TRES CONSULATS. EL SISTEMA PROJECTAT VA PERMETRE ACABAR L’OBRA  EN 14 MESOS.

EDIFICI D´OFICINES B-2 AL WORLD TRADE CENTER ALMEDA PARK

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

 

WTC11

WTC12
WTC21
WTC23
WTC22
fase: construït 2004-07
localització: cornellá de llobregat, bcn
promotor: world trade center bcn
superfície: 19.000 m2

ES TRACTA D’UN EDIFICI D’OFICINES  SITUAT AL WTC ALMEDA PARK DE CORNELLA.SERÀ LA SEU CENTRAL DE L’EMPRESA REVLON.LA VOLUMETRIA ES MOLT CLARA: UNA MALLA DE FORMIGÓ I VIDRE SUSPESA A 4 M  DEL TERRA, DINS DEL SEU PERÍMETRE, DOS GRANS PATIS DONEN SERVEI  A LES OFICINES INTERIORS. LA FAÇANA ES UNA COMBINACIÓ DE PANELLS DE FORMIGÓ BLANC I ALUMINI CONSTITUINT UNA RETÍCULA  MOLT ENDREÇADA, EN JOC PERMANENT AMB L’ARBITRARIETAT DE LA  SITUACIÓ DE LES FINESTRES ABATIBLES OBERTES DE DIA I DE LES LLUMS OBERTES DE NIT.

EDIFICI D´OFICINES AL DISTRICTE 22@ C/PALLARS 99 (en col.laboració amb Barnadas Arquitectura)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
P991
P992
P995
P993 P994
P996
fase: construït 2006-10
localització: barcelona
promotor: P99_espais professionals
superfície: 12.200 m2
enginyeria: PAMIAS

ES TRACTA D’UN EDIFICI D’OFICINES, DESTINAT AL LLOGUER PERMANENT I TEMPORAL, AMB LOCALS DE SUPERFÍCIES MODULARS, ON HI HAURÀ ESPAIS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS COMUNS, COM CAFÈ-RESTAURANT, SALES DE REUNIONS, ESPAIS POLIVALENTS, ETC., AMB UNA GESTIÓ DE SERVEIS CENTRALITZADA. LA  PLANTA TIPUS ES UN ESPAI DIÀFAN PER A UNA LLIURE DISTRIBUCIÓ DE MÒDULS D’OFICINES, AMB UN MÍNIM DE 50M2, I QUE SEMPRE DISPOSEN DE FAÇANA A SUD. L’ESTRUCTURA PLANTEJA GRANS LLUMS (10,6M), AMB UNA LLOSA ARMADA ALLEUGERADA DE 50CM DE GRUIX, QUE PERMET  UNA GRAN LLIBERTAT DE DISTRIBUCIÓ. L’EDIFICI DISPOSA UNA FAÇANA PENJADA DE XAPA METÀL.LICA ESTIRADA AMB OBERTURES ENFRONTADES AMB LES ZONES ENVIDRIADES DE LA FAÇANA INTERIOR I PRACTICABLES PER BOMBERS. LA FAÇANA METÀL.LICA SE SEPARA DE LA FAÇANA INTERIOR MITJANÇANT UNA PASSAREL.LA (PROL.LONGACIÓ DEL FORJAT) DE 60CM D’AMPLADA, ACCESSIBLE PEL PERSONAL DE MANTENIMENT. ES TRACTA D’UN TANCAMENT INDUSTRIALITZAT  I EN SEC, DE RÀPIDA EXECUCIÓ. LA SOLUCIÓ ADOPTADA VOL BARREJAR UNA IMATGE INDUSTRIAL CARACTERÍSTICA DE LA ZONA AMB UN CERT COMPONENT TECNOL.LÒGIC, ACONSEGUINT ALHORA UN BON CONTROL CLIMÀTIC I LUMÍNIC DE L’INTERIOR, I SEMPRE A PARTIR D’UNA IMATGE ESSENCIALMENT SENZILLA I ORDENADA TENINT EN COMTE LA SERVITUT INTERIOR.

EDIFICIS D´OFICINES AL DISTRICTE 22@ C/ SELVA DE MAR

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Selva11
Selva2
Selva3
Selva4
Selva5
fase: en projecte
localització: barcelona
promotor: acciona inmobiliaria s.l.
superficie: 56.342 m2
enginyeria: PAMIAS

EL ENCÀRREC , EL PROJECTE D'UN CONJUNT D'EDIFICIS D'OFICINES AL 22@ DE BARCELONA, AMB UNA SUPERFÍCIE APROXIMADA EQUIVALENT A UNA LLLA DEL EIXAMPLE. LA VOLUMETRIA, REGULADA PEL PLANEJAMENT, SITUA L'EDIFICACIÓ PRINCIPAL EN ELS PERÍMETRES DE LA PARCEL.LA, FOCALITZADA A LA CANTONADA BOLIVIA- SELVA DE MAR AMB UN EDIFICI EN ALÇADA DE PB+13. EL INTERIOR DE L'ILLA QUEDA LLIURE D'EDIFICACIÓ, UN CONJUNT DE PASSATGES I PORXADES PERMETEN ELS RECORREGUTS PEL INTERIOR DE L'ILLA I LA SEVA CONNEXIÓ AMB EL CONJUNT D'ESPAIS LLIURES DE LA ZONA,I PERMETEN LA SEVA RECUPERACIÓ PER A UN US PÚBLIC. A LA FAÇANA, UNA PELL, I DOS TEXTURES , FORMIGÓ PREFABRICAT I LAMES DE VIDRE SERIGRAFIA, EN PROPORCIÓ I DISPOSICIÓ VARIABLE, ENS PERMETEN DONAR UN TRACTAMENT UNIFORME A LA PELL  DELS VOLUMS EDIFICATS, FAÇANES, COBERTES I PAVIMENTS EXTERIORS, FACILITANT LA SEVA LECTURA COMO CONJUNT, MOLT MÉS POTENT QUE LA SUMA DE VOLUMS INDIVIDUALS. LA UNIFORMITAT DE LA TRAMA AFAVOREIX LA PÈRDUA DE REFERENCIES D’ESCALA I POTENCIA LA VOLUMETRIA. ELS FORATS I RETALLS EN ELS VOLUMS (PASSOS EXTERIORS, ATRIS D'ACCÉS) ACCENTUEN I QUALIFIQUEN EL CONJUNT.UN SISTEMA DE PASSERES FUNCIONA COMO SUPORT DEL SISTEMA DE LAMES DE VIDRE DE PROTECCIÓ SOLAR , PERMET LA NETEJA DE LA FAÇANA I DONA PROFUNDITAT A LES FAÇANES. LES COBERTES SON TAMBÉ VENTILADES , AMB UN SISTEMA DE PLAQUES SOLARS I FORMIGÓ SOBRE UNA CAMBRA VENTILADA. EN LA ORGANITZACIÓ DE CONJUNTO, I D'ACORD AMB EL PROGRAMA DE OFICINES PER A LA VENTA , S'HA PRIVILEGIAT L'OBTENCIÓ DE PLANTES DIÀFANES I NUCLIS DE COMUNICACIONS COMPACTES I OPTIMITZATS. LA ESTRUCTURA SE HA OPTIMITZAT, BUSCANT PLANTES LLIURES DE PILARS I EL MENOR PES I VOLUM POSSIBLE. ELS PILARS, ESTAN INTEGRATS EN LA FAÇANA, I EL NUCLI DE COMUNICACIONS VERTICALS ACTUA COM A NUCLI RÍGID FRONT A LES FORCES LATERALS PROVOCADES PEL VENT.

 

 

 

 

 

equip curriculum projectes contacte inici

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

cinnamond+sala arquitectes _ avinguda diagonal 437 ppal 2ª _ 08036 barcelona _ ctsarq@coac.net